Vakit Kaybettirmeyecek Css ŞablonlarıSabit 2 Sütunlu sabitlenmiş ve ortalanmış şablon

6K3V5F6H5S2V5X2N1P2W.gif


 

#container {
 width: 800px;
 margin-bottom: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 background-color: #ff99cc;
}

#content { 
  background-color: #ffffff; 
  padding: 0px;
  margin-left: 200px;
  margin-right: 0px;
}
div#content { 
  min-height:600px;
  
}
Web Tasarım url shortener md5 generator